A „Történelmi Belváros megújítása, utcák, terek rekonstrukciója” megnevezésű projekt kivitelezési munkáiról

A „Történelmi Belváros megújítása, utcák, terek rekonstrukciója”  megnevezésű projekt kivitelezési munkáiról

A Modern Városok program keretében 2018. március 5-i héten a Szent György utcában is megkezdődtek a vízi közmű és burkolat felújítás kivitelezési munkái.

A Modern Városok program keretében 2018. március 5-i héten a Szent György utcában is megkezdődtek a vízi közmű és burkolat felújítás kivitelezési munkái.

A kivitelezési munkák alatt a Szent György utcát gépjármű fogalom céljából nem lehet igénybe venni.

A munkálatok a Fő tér irányából kezdődnek. Ez idő alatt a szemétszállítás a Hátsókapu és az Orsolya tér irányából biztosított. A kivitelező segédkezik az utcára kitett kukák gyűjtőhelyre történő eljuttatásában és a visszaszállításban.

A munkálatok alatt a kivitelező biztosítja a Szent György utcában a gyalogos közlekedést, az ingatlanokba való bejutást.

Kérjük a lakosságot, hogy úti céljuk elérésére lehetőség szerint kerüljék az átmenő forgalmat a Szent György utcában és a Hátsókapuban.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy április első hetében megkezdődik a Bünker közben a burkolat felújítása.

A kivitelezési munkák alatt várhatóan áprilisban le lesz zárva a Bünker köz.

Emiatt szíveskedjenek a Színház u 5. sz. alatti átjárón keresztül vagy más útvonalat választva megközelíteni a Templom utcát. A „Cédrus” könyvesbolt a Templom utcából közelíthető meg.

A kivitelezés 2018. március végi állapota szerint elkészült a Szent György utcában az új ivóvíz gerincvezeték. Folyamatban vannak a páros oldalon az épületek bekötő vezetékeinek kialakítása. Áprilisban elkészülnek a páratlan oldalon lévő bekötő vezetékek és szakaszosan megkezdődnek a Fő tér irányából a szennyvíz- és csapadékvíz csatorna építési munkái is.

A Belvárosi utcák, terek felújítási munkái során a munkafolyamatokkal érintett szakaszokon nem lehet majd parkolni. A Szent György utcai épületek udvarain és a garázsaiban parkolóknak ez idő alatt az Önkormányzat biztosítja a közterületen történő ingyenes parkolást. Kérjük, hogy az erre jogosító parkolási engedélyek kiadása ügyében a Sopron MJV Polgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Osztályát (Fő tér 1.) szíveskedjenek felkeresni lakcímkártyával, igazolvánnyal és a gépjármű papírjaival. (telefon: 99 / 515-157)

A felújítási munkák a legnagyobb odafigyelés és szervezettség mellet is feltehetően sok kellemetlenséggel fognak járni. Kérünk mindenkit, türelemmel viselve, járuljanak hozzá, működjenek együtt városunk egyik legjelentősebb beruházásának sikeres megvalósításához. Tegyük még vonzóbbá, élhetőbbé városunkat!