Befejeződött a soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem

Az új soproni befektetések generálása érdekében a városnak aktív befektetés-ösztönző tevékenységet kell folytatnia: A befektetés ösztönzés egyik kulcs eleme a szükséges infrastruktúra-fejlesztés, mely keretében önkormányzati tulajdonú, a befektetők

A projekt célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér fejlesztése a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése.

Jelen projekt keretében az ITC fejlesztés II. ütemében valósul meg a soproni délkeleti ipari területen az iparterület elérhetőségét megteremtő, illetve erősítő helyi utak fejlesztése.

A projekt megvalósulásával hosszú távon új munkalehetőségek teremtődnek, megvalósul a foglalkoztatás növelése a vállalkozások működési helyszínének fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NIPÜF Zrt. együttműködésében jelentős gazdaságfejlesztési beruházás valósul meg város külterületén az M85 gyorsforgalmi út Sopron-Kelet csomópontja közelében. A fejlesztés keretében közel 25 ha nagyságrendű területen új ipari park és inkubátorházat magába foglaló Innovációs és Technológiai Centrum fejlesztést - fog megvalósítani.

Az ITC megvalósításához szükséges fejlesztés kulcseleme az alapinfrastruktúrák kialakítása, mely megfelelő közúti kapcsolattal rendelkező, összközművesített telkek létrehozását jelenti.

Jelen projekt megvalósítása az Önkormányzat számára kiemelt jelentőséggel bír, mivel ennek keretében valósul meg Sopron külterületén az új iparterület és Inkubátorház megközelítő útja és kapcsolódó létesítményeinek út- és vízépítési, valamint forgalomtechnikai munkáinak megvalósulása a 0+022.75-0+305.00 km szelvények közötti szakaszon.

A projekt során elkészítésre kerültek a beruházás végrehajtásához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek, rendelkezésre állnak a beruházás végrehajtásához szükséges engedélyek, mely alapján megkezdődet a beruházás megvalósítása.

Az útépítési munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2022. márciusában megkötésre került, a kivitelezési munkák 2022. áprilisában megkezdődtek.

2022. október 31-én a kivitelezés elérte a 40 %-os készültségi szintet. A kivitelezésből megkezdődtek az útalap készítéséhez szükséges munkálatok: a földmunkák, ágyazati rétegek készítése.

2022. november 15-én a kivitelezés elérte a 60 %-os készültségi szintet. A kivitelezésből folytatódtak az útalap készítéséhez szükséges munkálatok: a földmunkák, ágyazati rétegek készítése.

2022. november 30-án már a kivitelezés 80 %-os szintű volt. A kivitelezésből elkészült az útalap és az ágyazat, valamint a közvilágításhoz szükséges elektromos vezeték kiépítése.

2022. december 15-én a kivitelezés 100 %-osan elkészült. A kivitelezés befejeződött. A műszaki átadás-átvétel 2022. december 7-én megkezdődött és december 13-án lezárult.

Projekt adatok:

Projekt azonosító: TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001

Megítélt támogatás összege: 264.000.000 HUF

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Kedvezményezett: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata