A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem

A projekt címe: A Várkerület értékmegőrző megújítása - I. ütem

A projekt teljes költségvetése: 767.499.671 Ft

A támogatás összege: 724.999.332 Ft

Az önkormányzatra jutó támogatás: 690.499.000 Ft

A szükséges önrész összege a konzorciumi partnerek részéről: 42.500.339 Ft

A támogatás mértéke: 94,5%


Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-Dunántúli Operatív Programjának a „Nyugat-dunántúli Operatív Program megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai” tárgyú pályázati felhívására pályázatot nyújtottunk be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásban részesített.


A projekt előkészítését követően 2013. október 7-én kerülhetett sor a projekt megvalósításának indításához szükséges Támogatási Szerződés megkötésére Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Támogató között.

A Várkerület értékmegőrző megújítása – I ütem funkcióbővítő városrehabilitációs projekt a Várkerület – Széchenyi tér – Petőfi tér – Ógabona tér közötti területre összpontosult. A projekt a műemléki védettségű Várkerület fejlesztésének I. ütemét foglalta magában.


A projekt céljai: A városszerkezeti, városképi és kulturális örökségi értékek érvényre juttatása, kultúraközvetítő, identitáshordozó szerepük erősítése, a belváros megkopott arculatának a műemléki védettségű belvároshoz méltó megújítása. Az élhetőség középpontba állításával új közösségi tér kialakítása a Várkerületen.


A város lakóinak régi vágya vált valóra azzal, hogy a régi, valaha jól funkcionáló, azonban az idő múlásával már korszerűtlen, egy kicsit kopottassá vált közterület, az addig domináns átmenő gépjármű forgalommal szemben, egy élhetőbb, tágasabb, a gyalogosok számára jobb élettérré vált.

A 2012-ben a város által kiírt pályázatra a beadott 13 pályázati anyag alapján választotta ki a szakmai zsűri a tervezőt. A Hetedik Műterem Kft, Szabó Levente vezető tervező és csapata készítette el a végleges terveket. A tervek alapján hosszadalmas közbeszerzési eljárások lefolytatása után kezdődhetett meg a kiválasztott generálkivitelező VEMÉVSZER Kft. kivitelezésében a Várkerület felújítása.

Maga a Várkerület felújítása 2014. szeptember végén kezdődött és 2015 novemberében fejeződött be. A köztér felújítását megelőzően a város pénzügyi finanszírozásában szükséges volt megújítani a víz, csapadék és szennyvíz hálózatot, melyet már 2013 őszén megkezdtünk és 2015 júliusában fejeztük be a 325 millió Ft-os közműfelújítási munkákat. Még folytak a Várkerület egyes részein a közműmunkák, amikor megkezdődött a köztéri burkolatok felújítása.

A felújítási munkákkal a házsorok előtt 4-6 méteres gyalogos zóna került kialakításra, egységes arculatú, új utcabútorokkal, kerékpártárolókkal. Új vízjáték is megjelent a felszínen a Mária szobor közelében, valamint egy több funkciójú, gazdaságosan működtethető pavilonépület is helyet kapott a területen, melyben 3 üzlethelyiség mellett egy új közterületi vizesblokk is helyet kapott.

Több gyalogos átkelőhely és forgalomcsillapító kiemelés került megépítésre. A gyalogosokkal megosztott integrált funkciójú téren kerékpárút került megvalósításra.

A parkolók kialakítása közvetlen a fő útpálya mellett történt meg. Új, (55 db 4 m-es és 20 db 8 m-es kandeláber) energiatakarékos, ledes lámpatestekkel modern köztéri világítást kapott a Várkerület.


Üde színfoltjai a Várkerületnek a cserjékkel, fákkal beültetett zöldsávok, melyek korszerű öntöző rendszerrel tarthatók fenn. A szakemberek által meghagyott nagyméretű fák mellé további 123 db fa, a közel 650 m2 füves területen kívül és több mint 1300 db cserje is elültetésre került.

A Várkerület tehermentesítése érdekében az Ógabona téren és a Petőfi téren kétirányú közúti közlekedés jött létre. Biztonságosabbá tettük a kerékpárosok közlekedését a Széchenyi tér megnövekedett forgalmával szemben.

A köztér építés során 10 000 m2 klinkertégla burkolat, 2600 m2 bazaltburkolat és 2000 m2 gránitszegély beépítésére került sor. A köztérre 38 padot, 50 db kerékpártárolót, 53 db hulladéktárolót helyeztünk ki. A Pavilon épület mellett a belvárost ábrázoló makett és egy információs tábla került elhelyezésre.


A projekt megvalósítása összetett programokat foglal magában. Így a Várkerület térszerkezetét átalakító burkolat felújítás mellett 15 üzletportál megújítására is sor került 74 millió Ft felhasználásával, 40-50%-os támogatás igénybevételével.

A portálprogram sikeres volt, hiszen a kezdeti 8 pályázóval szemben a projektet 15 résztvevővel fejeztük be.


A projekt összetettségét mi sem bizonyítja jobban, hogy civil szervezetek és a város lakosságának bevonásával 9 különböző programra, rendezvényre, várkerületi séták megrendezésére is sor került.

A város 10 és 18 éves diákjai számára új várostörténeti kiadványban mutatjuk be Sopron legfőbb történelmi eseményeit és különösen a Várkerület történéseit. A több, mint 5000 példány hamarosan eljut a diákokhoz.


A projekt megvalósítása során 690 millió Ft támogatásban részesültünk, melyhez az Önkormányzat további közel 200 millió Ft saját forrást biztosított a pályázatban az úgynevezett nem támogatható fizetős parkolókat érintő, felszíni vízelvezetés, buszöböl munkákra, a régészeti feltárásokra és a projektben nem szereplő Torna utca – Ötvös utcai és az Ikvahíd – Oroszlán gyógyszertár járdaszakaszok rekonstrukciójára


A projekt megvalósításában részt vettek:

  • Tervező: Hetedik Műterem Kft., Geum Térépítész Kft .
  • Kivitelező: Vemévszer Kft. generálkivitelező, Swietelsky közmű felújítás
  • Műszaki ellenőr: CÉH Zrt.
  • Projektmenedzseri feladatok: Főépítész, Városfejlesztési Kft., A hivatal dolgozói
  • Portál program résztvevői
  • A várostörténeti kiadvány elkészítésében résztvevők
  • A városismereti sétákat lebonyolító Soproni Múzeum szakemberei
  • A mini projektek megszervezésében résztvevő civil szervezetek.