Befejeződött a soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem

Befejeződött a soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NIPÜF Zrt. együttműködésében jelentős gazdaságfejlesztési beruházás valósul meg város külterületén az M85 gyorsforgalmi út Sopron-Kelet csomópontja közelében.

A fejlesztés keretében közel 25 ha nagyságrendű területen új ipari park és 3,5 ha-on inkubátorházat magába foglaló Innovációs és Technológiai Centrum fejlesztést – fog megvalósítani.Az ITC megvalósításához szükséges fejlesztés egyik kulcseleme az alapinfrastruktúrák kialakítása, mely megfelelő közúti kapcsolattal rendelkező, összközművesített telkek létrehozását jelenti.

Az Önkormányzat számára kiemelt jelentőséggel bír jelen projekt megvalósítása, mivel ennek keretében valósul meg a tervezett fejlesztésekhez szükséges közművek (víziközművek, elektromos- és gázhálózat) kiépítése,

A gázvezeték kiépítésére vonatkozóan az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.-vel az elosztói és csatlakozási szerződés 2021. májusában megkötésre került. A földgázellátói kivitelezési munkái 2022. november közepén befejeződtek.

Az elektromos hálózat kiépítésére vonatkozóan, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel a hálózati csatlakozási szerződés 2021. júniusában megkötésre került. A kábelhálózat kivitelezési munkái várhatóan 2022. november végén befejeződnek.

A projekt során elkészítésre kerültek a beruházás végrehajtásához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek, rendelkezésre állnak a beruházás végrehajtásához szükséges engedélyek, mely alapján megkezdődet a beruházás megvalósítása.

Az elektromos hálózat a Győri utcai trafóállomástól épült ki 3875 m középfeszültségű 22 kV-os földkábel kiépítésével, az Inkubátorháznál 630 kVA teljesítményű trafóállomás, valamint az Ipari park ellátását biztosító 22 kV-os kapcsoló állomás.

Az ipari park illetve az Inkubátor gázellátásához 2170 m nagyközépnyomású D160 PE gázvezeték került kiépítésre.

Az ivóvíz, a gravitációs szennyvíz- és a nyomott szennyvíz vezeték kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződések 2022. márciusában megkötésre kerültek, a kivitelezési munkák 2022. áprilisában megkezdődtek.

Az ivóvíz, a gravitációs szennyvíz- és a nyomott szennyvíz vezeték kivitelezési munkái 2023. februárban készült el.

Az ivóvízhálózat kivitelezési munkái során a 84-es főúttal párhuzamosan haladó meglévő ivóvíz gerincvezetékre rácsatlakozva, 1915 m gömbgrafitos öntöttvas nyomócső került kiépítésre a szükséges idomokkal, karimás kötésekkel árokba fektetve, földmunkákkal. A vízhálózat létesítéséhez még 5 tűzcsap, és 13 db tolózár, valamint tolózáraknák és nyomáscsökkentő került kiépítésre. A vízvezeték a patak alatt került átvezetésre 46 m acél védőcső átsajtolásával.

A szennyvízvezeték építése során 279 m gravitációs- és 1532 m nyomott szennyvízcsatorna rendszer épült 200-400 mm átmérőjű kőagyag csövekből, illetve 200 és 315 mm átmérőjű KPE csövekből és a szükséges idomokkal. A szennyvízcsatorna rendszer kiépítéséhez betonaknák, légtelenítő akna, valamint átemelő aknák létesítésére is sor került. Az új vezetékhálózat a szennyvíztelepnél levő gerincvezetékre került rácsatlakoztatásra.