Tudjon meg többet rólunk

Rólunk

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki Sopron városfejlesztési eszközökkel történő megújítását. Az Önkormányzat alapvető célja és érdeke a meglévő közterületek megújítása, az épületállomány felújítása, a felújításra alkalmatlan épületek és üres telkek egyéb módon történő fejlesztése, korszerű infrastruktúra kialakítása. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a komplex városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében 2009-ben létrehozta a Soproni Városfejlesztési Kft.-t.

Soproni Városfejlesztési Kft az alábbi, helyi közszolgáltatási feladatokat látja el:
 • településfejlesztés;
 • településrendezés;
 • épített és természeti környezet védelme.

A cég elnevezése: Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9400 Sopron, Széchenyi tér 1-2.
Cégjegyzékszám: 08-09-017920
Fő tevékenység (TEÁOR 08): 4110 Épületépítési projekt szervezése
A szervezet vezetője: Kelemen Imre ügyvezető
Telefonszám: +36 99 780 630; +36 99 780 633
E-mail cím: kelemen.imre@sopron-ph.hu


Missziónk

Az Önkormányzat az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) előrevetített akcióterületi fejlesztéseket a létrehozott Soproni Városfejlesztési Kft. projektmenedzsmentje révén kívánja megvalósítani.

Az összehangolt projekt sorozat végrehajtásából álló városfejlesztési akció meghatározott 

 • idő alatt;
 • mennyiségi és minőségi paraméterekkel;
 • pénzügyi paraméterekkel kell végrehajtani. 


A projekt menedzsmentnek ezt a végrehajtási folyamatot kell eredményesen irányítania.

Előnyeink

 • Egyesíti az önkormányzati irányítás és ellenőrzés, valamint a piacorientált magatartás előnyeit.
 • Az egyszemélyes társaság átláthatósága lehetővé teszi az önkormányzat számára, hogy az önkormányzat pénzügyi szempontból hatékonyan valósítsa meg a városfejlesztési elképzeléseit.
 • Lehetővé teszi az önkormányzati költségvetés tehermentesítését.
 • Előállítja az építőipar vállalkozásainak működéséhez elengedhetetlen építési telkeket, projekteket, élénkíti a helyi gazdaságot.
 • Szorosabb banki együttműködést tesz lehetővé.
 • Elősegíti a hatékonyabb horizontális koordinációt a városfejlesztési akciók tervezése és megvalósítása során.
 • Elősegíti az önkormányzatok városfejlesztési eszköztárának fejlődését.

Feladataink

 • Az Alapító Okiratban foglaltak szerint épületépítési projektek megszervezése és város-rehabilitációs projektmenedzsment.
 • Az önkormányzati határozattal kijelölt egy, majd további rehabilitációs akció területek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.
 • Akcióterületi tervek készítése és vizsgálata.
 • Az IVS felülvizsgálata, karbantartása.
 • Gazdaságfejlesztési elemek integrációja.
 • A gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, lakosság bevonása.
 • Beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása.
 • Fenntartás koordinációja.
 • További pályázatok és források felkutatása, a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése.)
 • Az adott terület előkészítési munkáinak irányítása, bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A közterület rendezési munkáinak irányítása, tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkák folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele.
 • Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló, illetve felújított egyes létesítmények esetében a beruházási feladatok ellátása.
 • A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása.
 • Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása, a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele.
 • Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal).