Foglalkoztatási Paktumiroda

A Soproni Városfejlesztési Kft. a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Győr-Moson-Sopron Megye Kormányhivatallal és a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetével közösen, konzorciumban valósítja meg a „Helyi foglalkoztatási együttműködés Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében” című projektet (azonosítószám: TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001).

A program keretében a konzorciumi tagok a munkaerőpiac fejlesztésében érdekelt szervezetekkel, cégekkel közösen 2016. november 28-án létrehozták a Soproni Foglalkoztatási Paktumot.

A projekt kiemelt célja a munkaerőpiaci hátrányok, foglalkoztatási egyenlőtlenségek csökkentése, a helyi foglalkoztatás szerkezetének és spektrumának javítása, a munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodó, rugalmas képzési kínálat biztosítása és az együttműködő partnerség kialakítása minden érintett paktumtag és potenciális térségi szereplő bevonásával.

A Soproni Városfejlesztési Kft. végzi el a projekt megvalósításához szükséges projektmenedzseri, pénzügyi-elszámolási feladatokat, összehangolja a konzorciumi partnerek munkáját, benyújtja a támogatáshoz kapcsolódó beszámolókat, elszámolásokat, valamint működteti a Soproni Foglalkoztatási Paktumirodát.


A paktumiroda elsődleges feladatai közé tartozik:

  • a partneri, vállalkozói kapcsolattartás;
  • a potenciális munkavállalók és vállalkozások számára történő tájékoztatás a támogatási lehetőségekről;
  • a paktumportál folyamatos aktualizálása;
  • a feltárt problémák közvetítése a releváns szakmai szervezetek és hatóságok felé;
  • szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok, kül- és belföldi tanulmányutak szervezése, operatív-technikai feltételeinek lebonyolítása.


A Paktumiroda munkatársai: Kárász Anna partnerségi koordinátor

                                                     Keszei Balázs partnerségi koordinátor


A Paktumiroda elérhetősége:

Nyitvatartás: munkanapokon hétfőtől-csütörtökig, 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig

Cím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 1-2.

Telefonszám: +36 99 780 630

E-mail cím: paktum.sopron@gmail.com

Honlap: www.paktum.sopron.hu