Befejeződött a soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem

Befejeződött a soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NIPÜF Zrt. együttműködésében jelentős gazdaságfejlesztési beruházás valósul meg város külterületén az M85 gyorsforgalmi út Sopron-Kelet csomópontja közelében.

A fejlesztés keretében közel 25 ha nagyságrendű területen új ipari park és inkubátorházat magába foglaló Innovációs és Technológiai Centrum fejlesztést – fog megvalósítani.


Az ITC megvalósításához szükséges fejlesztés kulcseleme az alapinfrastruktúrák kialakítása, mely megfelelő közúti kapcsolattal rendelkező, összközművesített telkek létrehozását jelenti.

Jelen projekt megvalósítása az Önkormányzat számára kiemelt jelentőséggel bír, mivel ennek keretében valósul meg Sopron külterületén az új iparterület és Inkubátorház megközelítő útja és kapcsolódó létesítményeinek út- és vízépítési, valamint forgalomtechnikai munkáinak megvalósulása a 0+022.75-0+305.00 km szelvények közötti szakaszon.

A projekt során elkészítésre kerültek a beruházás végrehajtásához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek, rendelkezésre állnak a beruházás végrehajtásához szükséges engedélyek, mely alapján megkezdődet a beruházás megvalósítása.

Az útépítési munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2022. márciusában megkötésre került, a kivitelezési munkák 2022. áprilisában megkezdődtek.

2022. október 31-én a kivitelezés elérte a 40 %-os készültségi szintet. A kivitelezésből megkezdődtek az útalap készítéséhez szükséges munkálatok: a földmunkák, ágyazati rétegek készítése. 2022 november 15-én a kivitelezés elérte a 60 %-os készültségi szintet. A kivitelezésből folytatódtak az útalap készítéséhez szükséges munkálatok: a földmunkák, ágyazati rétegek készítése. 2022. november 30-án már a kivitelezés 80 %-os szintű volt. A kivitelezésből elkészült az útalap és az ágyazat, valamint a közvilágításhoz szükséges elektromos vezeték kiépítése. 2022. december 15-én a kivitelezés 100 %-osan elkészült. A kivitelezés befejeződött. A műszaki átadás-átvétel 2022. december 7-én megkezdődött és december 13-án lezárult.