Befejeződött az Inkubátorház kivitelezése az Innovációs és Technológiai Centrum területén

Befejeződött az Inkubátorház kivitelezése az Innovációs és Technológiai Centrum területén

Projekt ismertetése:

Az ITC megvalósításához szükséges infrastruktúra-fejlesztés egyik kulcseleme az önkormányzati tulajdonú, a befektetők és a helyi KKV-szektor számára egyaránt vonzó ipari alapinfrastruktúra kialakítása, mely megfelelő közúti kapcsolattal rendelkező, összközművesített telkek létrehozását jelenti, továbbá a jelen projekt tárgyát képező inkubátorház – mely innovációs és technológiai központi funkciókat is ellát – kialakítása.


A tervezett fejlesztések megvalósulása esetén egy olyan ipari park jön létre a város délkeleti kapujában, amely képes a városba vonzani tőkeerős nagyvállalatokat, egyúttal pedig megfelelő környezetet biztosít az innovatív KKV-k támogatására, versenyképességük erősítése céljából. Ennek révén a fejlesztés hozzájárul Sopron MJV Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiája egyik fő céljának megvalósulásához, azaz a gazdasági potenciál növeléséhez.

Az innovatív KKV-k támogatása révén nemcsak a városba betelepülő vállalkozások járulnak hozzá a helyben előállított hozzáadott érték növeléséhez, hanem megjelennek azok a mikro- és kisvállalkozások, amelyekben jelentős növekedési potenciál van, úgy a hozzáadott érték előállítása, mint a foglalkoztatási hatás tekintetében.

Az újonnan a városba letelepülő vállalkozások mellet fontos cél a helyi vállalkozások részére új, korszerű telephelyek biztosítása is, mivel ezen vállalkozások nem tudnak tovább fejlődni a város belső területein fekvő korlátozott méretű ingatlanjaikon és részükről is jelentős az igény egy új iparterület kialakítása

Az inkubátorház építésére vonatkozó projekt célja, hogy egy új, saját tulajdonú inkubátorház létrehozásával az Önkormányzat hozzájáruljon a minőségi vállalkozói adottságokra alapozott, piacképes, lehetőségorientált vállalkozások (különösen helyi startup-ok, KKV-k) számának bővüléséhez.

A projekt kiemelt célja, hogy a betelepülő vállalkozások, az inkubációs időszak alatt annyira megerősödjenek, hogy hozzájárulhassanak a foglalkoztatottság, valamint magas hozzáadott értéket előállítva a GDP növeléséhez, az Ausztriába ingázó munkavállalók egy részének hazavonzásához, s ezáltal a nemzetgazdaság erősítéséhez.

Mivel a fejlesztés befogadására alkalmas infrastruktúra jelenleg nem áll rendelkezésre a városban, ezért a létesítményt zöldmezős beruházásként valósul meg, melynek ideális terepe Sopron délkeleti, külterületi része, ahol jelentős nagyságú beépíthető, közművesítés nélküli, jelenleg mezőgazdasági művelés céljára használt területek állnak rendelkezésre, melyek feltárására kiváló lehetőséget kínál az M85-ös gyorsforgalmi út leendő Sopron-Kelet csomópontja.

A projekt keretében megvalósul iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs tevékenység céljára használandó ingatlanok építése; közös terek és közös műhelyek kialakítása; telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése (közművek, elektromos vezetékek, közlekedő felületek, gépjárműparkolók), ill. az inkubációs tevékenység végzéséhez szükséges, ill. a közös műhelyekben használatos termelő és szolgáltató eszközök, berendezések beszerzése, valamint akadálymentesítés, energiahatékonyság, nyilvánosság biztosítása, elektromos töltőpontok létesítése tevékenységek is megvalósulnak.

A projekt részét képezi még az épület infokommunikációs technológia-fejlesztése, parkolóhelyfejlesztés és kerékpártároló kialakítása, továbbá megújuló energia hasznosítása.

Az iroda- és műhelyszárnnyal is rendelkező inkubátorház (innovációs központ) összesen több mint 2500 m2 nettó alapterülettel bír, mely a bérelhető egységeken kívül tartalmazza az Ipari Park központi menedzsmentjének szükséges helyiségcsoportjait és a közösségi tereket (tárgyaló, előadóterem) is.

A beépített alapterület nagyobb részét a 16 db műhelyegységet tartalmazó csarnoképület foglalja el. A műhelyek az északnyugati és délkeleti homlokzatok felől nyílnak, közvetlen megközelítésük innen lehetséges.

Az irodaépület kétszintes. Ügyfélforgalmi bejárata az utca felől nyílik. A földszinten 5 db iroda és egy előadóterem található, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel.

Az emeleten további 10 db iroda található, 2 db tárgyalóval és a földszinthez hasonlóan szociális egységekkel.

Az épületben az akadálymentes közlekedés biztosítására akadálymentes felvonó készül. A földszinten és az emeleten is 1-1 iroda, valamint az előadó terem akadálymentes megközelíthetőségét biztosítottuk. Akadálymentes WC-mosdó a földszinten kapott helyet.

A szolgáltatási célú inkubációs tevékenységek a betelepült ipari vállalkozásoknak nyújtanak szolgáltatásokat.