Megnyílt Sopron új bölcsődéje a Halász utcában

Megnyílt Sopron új bölcsődéje a Halász utcában

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében Magyarország Kormányának családpolitikájához kapcsolódó finanszírozási lehetőségeknek köszönhetően került megvalósításra a projekt.

Támogatás összege: 800.000.000 Ft

Kedvezményezett: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 24.750.000 Ft

Konzorciumi partner: Győri Egyházmegye 775.250.000 Ft

Kivitelezési munkák megkezdése: 2021. május 14.

Kivitelezés befejezése: 2022. augusztus 15.

Projekt célja: A Győri Egyházmegye és a konzorcium vezető Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat célja, hogy új bölcsödét hozzon létre, mely lehetővé teszi, hogy a katolikus vallás szellemiségében élők, már a legkisebb gyermekeik „oktatását” nevelését is a katolikus hit jegyében kezdhessék meg. Az elmúlt években az egyházi fenntartású bölcsődék, óvodák, iskolák iránti igény jelentős mértékben megnőtt, ezért a Győri Egyházmegye kiemelt céljául tűzte ki, hogy felépítsen egy olyan oktatási rendszert, mely biztosítja a folyamatosságot az egyházi intézménybe járó gyermekek részére, hogy nevelésüket, oktatásukat az egyházi intézményrendszeren belül kezdhessék meg, majd fejezhessék be. Napjaink egyik kiemelt problémája, hogy a kisgyermekes szülők munkába történő visszatérését jelentősen megnehezíti a bölcsődék túlterheltsége, ezért is fontos a Győri Egyházmegye és a Soproni Önkormányzat számára, hogy ezzel is segítsék a lakosság mindennapjait.

A konzorcium vezető Soproni Önkormányzat célja szintén a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, a munkavállalói mobilitás támogatása, kiemelten a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a városban található gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

Az Önkormányzat a saját fenntartásában lévő bölcsődei intézményeiben felmérte a várólistán szereplő gyermekek számát. És ezen információk birtokában született meg a döntés, hogy a Győri Egyházmegye és SMJV Önkormányzata konzorciumban kétcsoportos, 28 férőhelyes Bölcsődei Központot valósítson meg az egykori Voss Árvaház helyén.

Kivitelezési munkák

A kivitelezési munkálatok a hátsó épületszárny elbontásával, és a régi épületek statikai megerősítésével kezdődtek meg. A bölcsőde új épülete a telek hátsó részén földszintes épületben került megépítésre. A „régi”, megmaradó épületszárnyakban a kiszolgáló helyiségek kaptak helyet, úgymint melegítő konyha, tárolók, személyzeti blokk, technikai helyiségek és adminisztratív, nevelőtestületi helyiségek, baba-mama szoba, mozgásfejlesztő szoba is. A projektben teljes körű akadálymentesítés valósult meg, az épületben lift is beépítésre került. A két csoportszobában maximálisan 14-14 kisgyermek helyezhető el. A bölcsőde gyalogosan az Árvaház köz és a Halász utca irányából egyaránt megközelíthető lesz. Tágas átadó/öltöző terek, fürdetővel ellátott pelenkázó helyiségek, gyermek mosdók, illemhelyek kerülnek kialakításra. A pelenkázón, gyerekmosdón keresztül lehet megközelíteni a csoportszobákat, melyekből közvetlenül elérhető az udvar, ahol egy játszókert várja majd a legkisebbeket. Az új csoportszobákban a gyermekek étkeztetése biztosított lesz. Az udvaron 6 db parkoló (1 mozgáskorlátozott), a kerékpárok elhelyezésére külön tároló helyiség kerül kialakításra.


Eszközbeszerzés:Szintén a projektből kerül beszerzésre a Bölcsőde működtetéséhez szükséges eszközök egy része 17,5 M Ft összegben. 

A Soproni Városfejlesztési Kft. a projektben projektmenedzsment tevékenységet végzett.